Grotius-college


De relatie met het Grotius-college is zichtbaar in de organisatie van de school: leerlingen van Vrijeschool Parkstad zijn ook leerlingen van het Grotius-college. Er is wekelijks overleg met de leiding van het Grotius-college over praktische en organisatorische zaken.

Ook is er periodiek overleg over doorstroom van leerlingen, over en weer.

Deel dit bericht