Medezeggenschapsraad

De volgende mensen zijn lid van de medezeggenschapsraad namens onze school:

Docentgeleding

Diana Kusters (d.kusters@stichtinglvo.nl)
Lisanne Bex (l.bex@stichtinglvo.nl

Leerlinggeleding

Vacature

Oudergeleding

Tom van Loo

Deel dit bericht