Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap = samen aan het roer staan!

Medezeggenschap betekent dat je samen inspraak hebt op schoolzaken en dat je daarom ook samen beslissingen neemt. In het geval van een school komt het erop neer dat niet de schoolleiding alleen alle beslissingen neemt, maar dat ouders, docenten en ook leerlingen meepraten en denken over beleid. In de Wet Medezeggenschap op Scholen is de medezeggenschap op scholen geregeld. De WMS zegt dat elke school een medezeggenschapsraad (MR) moet hebben. Een MR is een raad die bestaat uit drie geledingen (groepen), namelijk: personeel, ouders en leerlingen.

Omdat Compass een nevenvestiging is van Vrijeschool Parkstad (VSP) hebben beide locaties een gezamenlijke medezeggenschapsraad.

De volgende mensen zijn lid van de medezeggenschapsraad namens onze school:

Personeelsgeleding:

Dhr. B. (Bora) Uludag (Voorzitter/Compass)
Dhr. F. (Frans) Linssen (Compass)
Mevr. L. (Lisanne) Bex (Secretaris/VSP)  l.bex@stichtinglvo.nl
Mevr. D. (Diana) Kusters (VSP) | d.kusters@stichtinglvo.nl

Leerlinggeleding:

A. (Anne) van den Hove (Leerling Compass)
Maryn Ponsen en Kas Dinjens (Leerling VSP)
 

Oudergeleding:

Dhr. B. (Bram) De Wever (Ouder Compass)
Mevr. N. (Nicole) Loermans (Ouder Compass)
Mevr. E. (Ella) Kusters (Ouder VSP)
Dhr. T. (Tom) van Loo (Ouder VSP)

Vergaderingen van de MR zijn openbaar en ouders/leerlingen en personeelsleden zijn bij deze bijeenkomsten hartelijk welkom als toehoorder.

De MR is te bereiken onder mr@compass-lvo.nl.

Vergaderdata schooljaar 2022-2023

19 september        |    Schoolstraat 16 Brunssum (Compass)

17 oktober             |    Akerstraat 117 Heerlen (VSP)

14 november         |    Schoolstraat 16 Brunssum (Compass)

19 december         |    Akerstraat 117 Heerlen (VSP)

30 januari              |    Schoolstraat 16 Brunssum (Compass)

20 maart               |    Akerstraat 117 Heerlen (VSP)

17 april                 |    Schoolstraat 16 Brunssum (Compass)

22 mei                  |    Akerstraat 117 Heerlen (VSP)

12 juni                  |    Schoolstraat 16 Brunssum (Compass)

10 juli                   |    Akerstraat 117 Heerlen (VSP)

Deel dit bericht