Organisatie


De ontwikkeling van de leerling staat centraal binnen de Vrijeschool. De leerstof is dienstbaar aan de ontwikkeling van de leerling. Docenten komen wekelijks bij elkaar in een pedagogische vergadering waarin zij werken aan de inhoud van het onderwijs en spreken over de ontwikkeling van de leerlingen en de gang van zaken in de klas.

Deel dit bericht