Prestatie vanuit motivatie


De vrijeschool kent een warme en betrokken aandacht voor de leerlingen. Alles draait om verbinding, want die werkt heilzaam. Leerlingen die zich geaccepteerd voelen zijn sterker gemotiveerd en meer betrokken bij het leren en meer begaan met het schoolleven en dat is van directe invloed op schoolprestaties, want die verbeteren daardoor aantoonbaar.

Wanneer voelen leerlingen zich meer betrokken? Wanneer ze het gevoel hebben dat hun leraren zorg en steun bieden waarin duidelijke, hoge en eerlijke verwachtingen gelden.

Betrokken leraren

Het onderwijs van de vrijeschool zet in op een sterke band die tussen leraren en leerlingen kan ontstaan. De betrokkenheid blijkt uit het feit dat de leraren zich verantwoordelijk voelen voor de gehele ontwikkeling van de leerlingen. Verbinding, zo belangrijk voor een vruchtbare schoolloopbaan, waardoor een kind groeit en bloeit tot een jong volwassene, komt makkelijker tot stand op kleine scholen. Het onderwijs van de vrijeschool is dan ook zo georganiseerd dat kleinschaligheid, menselijke maat en persoonlijke instructie richtinggevend zijn.

Bekijk ook eens

Deel dit bericht