Portfoliobeleid


De rapportage gebeurt twee keer per jaar middels een portfolio waarin iedere docent in woorden de vorderingen van de leerling uitgebreid omschrijft. Op deze manier krijgen zowel de leerling als ouders een goed beeld van de ontwikkeling op cognitief, sociaal-emotioneel en creatief vlak.  
De leerling schrijft rond de kerst en voor de zomer ook een reflectieverslag voor het portfolio. De portfolio’s worden steeds met de leerling en zijn/haar ouder(s) besproken waarbij nieuwe doelen worden afgesproken. 

Het docententeam overlegt tweewekelijks tijdens de pedagogische werkbijeenkomst over de klassen, de leerlingen en het onderwijs. Dit komt de leerlingen ten goede, maar ook de docent.  

Deel dit bericht