Pedagogische werkbijeenkomsten


Leraren die lesgeven op een vrijeschool komen elke donderdag bij elkaar in een pedagogische vergadering. Hier bespreken de leraren de gebeurtenissen in de klas(sen). Individuele leerlingen worden besproken in hun totale ontwikkeling, cognitief, sociaal en motivationeel.

Worden wie je bent; dat is wat je de leerling gunt. Dat vraagt om wakkere en deskundige ondersteuning van de docenten. Er wordt van de docenten gevraagd zich net als de leerlingen te ontwikkelen en zich voortdurend te bekwamen in de pedagogie en didactiek van de vrijeschool, persoonlijk en als team. De teamvergaderingen, waarin ook gestudeerd wordt, dragen hieraan bij.

De vrijeschool hecht aan de wijsheid van de natuur en het ritme van de seizoenen. Het jaarritme van de seizoenen gevolgd door het vieren van jaarfeesten, zo worden de leerlingen zich bewust van het jaarverloop en stimuleren we verbondenheid met de natuur.

Deel dit bericht