Pedagogische werkbijeenkomsten


Leraren die lesgeven op een vrijeschool komen elke dinsdag bij elkaar in een (pedagogische) werkbijeenkomst. Hier bespreken de leraren de gebeurtenissen in de klas(sen). Individuele leerlingen worden besproken in hun totale ontwikkeling, cognitief, sociaal en motivationeel.

Worden wie je bent; dat is wat je de leerling gunt. Dat vraagt om wakkere en deskundige ondersteuning van de docenten. Er wordt van de docenten gevraagd zich net als de leerlingen te ontwikkelen en zich voortdurend te bekwamen in de pedagogie en didactiek van de vrijeschool, persoonlijk en als team. De teamvergaderingen, waarin ook gestudeerd wordt, dragen hieraan bij.

Deel dit bericht