onderwijs in het leerpark


Vanaf klas 10, de bovenbouw, zal steeds vaker gewerkt worden in kleine homogene groepen, maar wel vanuit een heterogene setting. Heterogeniteit blijft het uitgangspunt, vandaar dat de stamklas ook zo lang mogelijk bij elkaar blijft. Examenstof op niveau maakt het echter noodzakelijk om op gewenste momenten met een homogene groep bij elkaar te komen voor instructies en/of coaching.  

De bovenbouw steekt in op leren in leerparken. Het onderwijs is voornamelijk leerling gestuurd. Docenten krijgen meer de rol van coach en begeleider, maar ze blijven voor de leerlingen een belangrijke inspirator en vakexpert.  
In het leerpark wordt gewerkt met een gestructureerd weekrooster waarin alle vakken een plek krijgen in de vorm van inspiratiesessies, instructiesessies, theoriesessies, praktijksessies en begeleidingssessies. 

Persoonlijke leer- en examenplannen 

Sinds schooljaar 2018-2019 werken we met persoonlijke leer- en examenplannen. 
Naast de mentor heeft iedere leerling in de bovenbouw ook een leercoach. Om met elkaar het overzicht te behouden hebben we gekozen één document te maken waarin de voortgang gemonitord wordt en afspraken worden opgeschreven. 
Het document is een word-bestand dat opgeslagen wordt in Office365, zo kan de coach, de leerling en de mentor op elk moment zien hoe de leerling ervoor staat. Ouders zijn op de hoogte van het bestaan van deze plannen en hen wordt ook een kopie van het bestand gestuurd. Dit dient ook als basis voor het coachgesprek met ouder(s) en de leerling. 

Deel dit bericht