Kunstonderwijs


De kunstvakken vormen een essentieel onderdeel van het gehele onderwijsaanbod. Muzikale vorming (elke week muziek en koor), drama (lessen, presentaties en voorstellingen), schilderen en tekenen (tentoonstellingen en kunstactiviteiten), textiel en handenarbeid (smeden, houtbewerking en koperslaan).

De kunsten kennen een prominente plaats in de vrijeschool vanuit het perspectief dat kunstbeschouwing en kunstbeoefening bijdragen aan onafhankelijk denken, inlevend vermogen, ontwikkeling van wilskracht en doorzettingsvermogen.

Leren dient de leerling ruimte te bieden voor originaliteit. Voor een eigen inbreng. De vrijeschool staat voor onderwijs dat leerlingen prikkelt in hun creativiteit, waardoor leerstof een levende bewegende wereld wordt.

Deel dit bericht