Vrijwillige ouderbijdrage


De school kan ouders vragen om mee te betalen aan bepaalde voorzieningen en activiteiten die aanvullend zijn op het normale lesprogramma. Dit wordt de ’vrijwillige ouderbijdrage’ genoemd. Deze ouderbijdrage is inderdaad vrijwillig. U kunt kiezen of u de bijdrage wel of niet betaalt. Wanneer er niet wordt voldaan aan de bijdrage zal de leerling niet worden uitgesloten van de activiteiten. We hopen dat we vanuit de solidariteitsgedachte deze activiteiten, die typisch zijn voor Vrijeschool Parkstad, mogelijk kunnen maken.

Vrijeschool Parkstad vraagt de ouders om een vrijwillige ouderbijdrage te betalen:

  •  € 100,- voor het eerste kind
  • Voor elk volgend kind € 85,-.

De ouderbijdrage wordt o.a. voor de volgende doelen ingezet:

  • Huur van het kluisje
  • Het gym t-shirt 
  • Kopieerkosten
  • Vieringen/Excursies
  • Werkweek/eindreis

De hoogte en de wijze van besteding van de ouderbijdrage is met instemming van het ouderdeel van de medezeggenschapsraad tot stand gekomen.

U ontvang in het nieuwe schooljaar, via de afdeling financiën, een mail, met een betaalverzoek (link) om dit bedrag te betalen. Het is mogelijk het bedrag in termijnen te betalen. Contante betaling van de ouderbijdrage is niet mogelijk.

Deel dit bericht