Ouderbijdrage


Schoolkosten

De school conformeert zich aan de ‘Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs’, die onder meer is opgesteld door vertegenwoordigers van ouderorganisaties. De gedragscode is te downloaden op de website van de VO-raad.

De ouderbijdrage

De school kan ouders vragen om mee te betalen aan bepaalde voorzieningen en activiteiten die aanvullend zijn op het normale lesprogramma. Deze ouderbijdrage is vrijwillig.
Door de overheid bekostigde en niet door de overheid bekostigde lesmaterialen, zoals schoolboeken worden door de school aan de leerlingen ter beschikking gesteld zonder dat daarvoor een vergoeding wordt gevraagd. De schoolboeken blijven echter te allen tijde eigendom van de school.

Voor sommige lesmaterialen ontvangt de school geen financiële bijdrage van de overheid. Hier vragen wij een ouderbijdrage van u als ouder(s).
De ouderbijdrage wordt ingezet voor de huur van een kluisje, kopieerkosten en de werkweek.

Tegemoetkoming schoolkosten

Gedurende het schooljaar wordt u geconfronteerd met allerlei kosten in verband met schoolse activiteiten. Denk hierbij aan excursies, aanschaf materialen en werkweken of eindreizen. Voor ouders kan het financieel niet altijd haalbaar zijn om hun kinderen mee te laten doen aan buitenschoolse sport of culturele activiteiten.
Ook schoolkosten zoals ouderbijdrage en eindreizen/werkweken zijn niet altijd op te brengen. Stichting Leergeld Parkstad kan een tegemoetkoming in de studiekosten bieden aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, die in Parkstad wonen en van wie de ouders een laag inkomen hebben.


Contactgegevens zijn:
https://www.leergeld.nl/parkstad/.;
per mail: info@leergeldparkstad.nl of
telefonisch bereikbaar via 045 – 574 36 36 van maandag tot en met donderdag van 10:00 - 13:00 uur. Kantooradres: Putgraaf 3, 6411 GT Heerlen

Deel dit bericht