Hoe zit het met verzuim en het aanvragen van verlof


Als school werken we met een verzuimbeleid. Het verzuimbeleid is erop gericht het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van de leerplichtwet. Het verzuimbeleid van onze school is hier te vinden.

Bureau voortijdig schoolverlaten heeft een folder samengesteld waarin te lezen is wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn van verlofverzoeken en wat de te volgen procedure is.

De folder opent met deze link.

Deel dit bericht