Voor ouders


Vrijeschool Parkstad in Heerlen is gestart in het schooljaar 2014-2015 met één 7de klas (brugklas), voor leerlingen op mavo-, havo- en vwo-niveau.

Dit schooljaar (2021-2022) is ons achtste bestaansjaar en zijn we met drie nieuwe 7de klassen gestart!
Kenmerkend voor onze school is het intensieve contact tussen leraren en leerlingen. De leerlingen worden gestimuleerd om vanuit hun totale persoonlijkheid het schoolwerk te benaderen. Onderwijs met hoofd, hart en handen.

In totaal zijn er op dit moment 12 klassen (drie 7de, twee 8ste, twee 9de, twee 10e, twee 11e klassen en een 12de klas), zo'n 265 leerlingen. Afgelopen schooljaar hebben de eerste vwo-leerlingen hun eindexamen gedaan.

Met ingang van dit nieuwe schooljaar starten we in klas 4 havo-vwo met de gezamenlijke bovenbouw. Dit is gebaseerd op een samenwerking tussen Compass, Vrijeschool Parkstad en Grotius.
De waarden van waaruit gewerkt zal worden; het ontwikkelen van eigenaarschap en zelfstandig leren en onderzoekend leren spelen hierin een centrale rol. Ook leren vanuit vakoverstijgende thema’s in heterogene groepen, is een belangrijk uitgangspunt in dit vraag gestuurde onderwijs.
Persoonlijke begeleiding en intensieve coaching vanuit feedback en feed forward is van essentieel belang om dit goed vorm te kunnen geven.
Schooljaar 2021-2022 zal een transitiejaar vormen waarin deze nieuwe processen in gang worden gezet. Het ontmoeten van elkaar, zowel leerlingen als docenten van de drie scholen, krijgt met name in dit eerste jaar veel aandacht.

Deel dit bericht