Voor ouders


Vrijeschool Parkstad in Heerlen is een afdeling van het Grotius-college. De school is gestart in het schooljaar 2014-2015 met een 7de klas (brugklas), voor leerlingen op mavo-, havo- en vwo-niveau.

Dit schooljaar (2019-2020) zijn we weer met twee nieuwe 7de klassen gestart.
Kenmerkend voor onze school is het intensieve contact tussen leraren en leerlingen. De leerlingen worden gestimuleerd om vanuit hun totale persoonlijkheid het schoolwerk te benaderen. Onderwijs met hoofd, hart en handen.

In totaal zijn er op dit moment tien klassen (twee 7de, twee 8ste, twee 9de , drie 10e klassen en één 11de klas), zo'n 235 leerlingen. Afgelopen schooljaar hebben de mavo-leerlingen examen gedaan. Dit schooljaar doen ook de eerste havo-leerlingen hun eindexamen. En komend schooljaar de eerste vwo-leerlingen.

Deel dit bericht