Voor ouders


Vrijeschool Parkstad in Heerlen is gestart in het schooljaar 2014-2015 met één 7de klas (brugklas), voor leerlingen op mavo-, havo- en vwo-niveau.

Dit schooljaar (2022-2023) is ons negende bestaansjaar. We starten met twee nieuwe zevende klassen.
Kenmerkend voor onze school is het intensieve contact tussen leraren en leerlingen. De leerlingen worden gestimuleerd om vanuit hun totale persoonlijkheid het schoolwerk te benaderen. Onderwijs met hoofd, hart en handen.

In totaal zijn er op dit moment 12 klassen (twee 7de, drie 8ste, twee 9de, twee 10e, twee 11e klassen en een 12de klas), zo'n 275 leerlingen. 


De waarden van waaruit in de bovenbouw gewerkt wordt zijn het ontwikkelen van eigenaarschap, zelfstandig leren en onderzoekend leren. Ook leren vanuit vakoverstijgende thema’s in heterogene groepen, is een belangrijk uitgangspunt in dit vraaggestuurde onderwijs.
Persoonlijke begeleiding en intensieve coaching vanuit feedback en feed forward is van essentieel belang om dit goed vorm te kunnen geven.

Deel dit bericht