Voor ouders


Vrijeschool Parkstad in Heerlen is gestart in het schooljaar 2014-2015 met één 7de klas (brugklas), voor leerlingen op mavo-, havo- en vwo-niveau.

Dit schooljaar (2020-2021) zijn we weer met twee nieuwe 7de klassen gestart.
Kenmerkend voor onze school is het intensieve contact tussen leraren en leerlingen. De leerlingen worden gestimuleerd om vanuit hun totale persoonlijkheid het schoolwerk te benaderen. Onderwijs met hoofd, hart en handen.

In totaal zijn er op dit moment tien klassen (twee 7de, twee 8ste, twee 9de, twee 10e, één 11de klas en een 12de klas), zo'n 255 leerlingen. Afgelopen schooljaar hebben de eerste havo-leerlingen eindexamen gedaan. Dit schooljaar doen de eerste vwo-leerlingen hun eindexamen.

Deel dit bericht