Meeloopdag Vrijeschool Parkstad


We merken dat er behoefte is bij toekomstige leerlingen om een “echte” schooldag mee te maken.

Vragen die we dan horen zijn: 

  • Wat gaat er anders op de vrijeschool?
  • Hoe ziet een periodeochtend er uit?
  • Wat moet je kunnen om naar de vrijeschool te gaan?
  • Hoe gaan de leraren om met de leerlingen?
  • Hoe gaan de leerlingen in en buiten de klassen met elkaar om?

Kortom: hoe proberen we de inhoud van alles wat op de website staat, waar te maken?

Daarom bieden we in het schooljaar 2022/2023 aan maximaal 100*) leerlingen van groep 8 / klas 6, die interesse hebben in onze school, de mogelijkheid om een dagje mee te lopen. De leerlingen ervaren dan de daadwerkelijke sfeer op onze school beter en dit kan helpen om een goede keuze te maken voor het vervolgonderwijs.

*) Als je denkt dat Vrijeschool Parkstad de school is die het beste bij jou past, je zit in groep 8 (of klas 6 van de vrijeschool) en je hebt minimaal een vmbo-tl niveau, dan mag je een dagje meelopen.

De meeloopdagen:

meeloopdag 1 op woensdag 30 november 2022 (9:00-14:30 uur) Deze dag zit vol.
meeloopdag 2 op woensdag 7 december 2022 (9:00-14:30 uur) Deze dag zit vol.
meeloopdag 3 op woensdag 18 januari 2023 (9:00-14:30 uur) Deze dag zit vol.
meeloopdag 4 is op woensdag 25 januari 2023 (9:00-14:30 uur) Deze dag zit vol
Extra meeloopdag op woensdag 1 februari 2023 (9.00-14.30 uur). Ook deze dag zit vol.

Helaas zitten alle meeloopdagen vol.

Infoavond (voor ouders): woensdag 1 februari 2023 

Deel dit bericht