Vrijeschool Parkstad  

In het vrijeschoolonderwijs gaan we uit van de centrale vraag, wat het kind nodig heeft om op te groeien en zich te ontwikkelen. Het vrijeschoolonderwijs wil breed en vormend zijn, met aandacht voor cultuur en sociale vaardigheden en empathie, voor creativiteit en innovatief vermogen, openheid van geest en tolerantie voor afwijkende standpunten. Ons onderwijs streeft ernaar om vragen te stellen, om kritische vermogens te oefenen, individuele verbeeldingskracht en verantwoordelijkheid te stimuleren.

Sociale vorming

Er wordt geen vat gevuld, maar een vuur ontstoken. De Vrijeschool besteedt aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van elke leerling. Hoewel het individuele leertraject in de jaren naar het examen toe steeds duidelijker vormen aanneemt, wil de school ook een werkplaats zijn voor sociale vorming: hoe leer ik met de ander omgaan? Aan het einde van de Vrijeschool culmineert de uiterlijke biografie in een regulier landelijk examen en de innerlijke biografie in een eindwerkstuk, kunstreis, biografieweek en eindgesprek. Er is bijzondere aandacht voor de gehele school als gemeenschap van leerlingen, leraren en ouders.

Geïntegreerde onderwijsaanpak

Vrijescholen werken vanuit een mensbeeld.  Dit mensbeeld is ontwikkeld door Rudolf Steiner. Een visie op de mens, bestaande uit lichaam, ziel en geest. Die visie uit zich in een geïntegreerde onderwijsaanpak. Een aanpak waarbij het aanbod van de lesstof aansluit op zowel de innerlijke ontwikkeling van de leerling, als op de vragen die de leerling vanuit de buitenwereld bereiken.De pedagogische en didactische aanwijzingen van Rudolf Steiner beslaan een breed spectrum van zowel het basis als het voortgezet onderwijs. Steiner formuleerde zijn aanwijzingen in algemene zin en spoorde leraren aan die voor hun eigen situatie in te vullen en aan te passen. Het onderwijs van de vrijescholen van vandaag laat daarom een weloverwogen combinatie zien van traditionele en eigentijdse elementen. De docent wordt aangesproken op de eigen creativiteit en vakbekwaamheid om zelf lessen te ontwerpen.Een belangrijk uitgangspunt van het vrijeschoolonderwijs is dat leerstof als ontwikkelingsstof zich richt op het aanspreken van de leerling naar hoofd, hart en handen in de verschillende leeftijdsfasen.

Klaar voor de toekomst

Met bevlogen docenten bieden wij onze leerlingen alle ruimte om zich breed en diep te ontwikkelen op sociaal, cognitief en kunstzinnig gebied. Wij bieden een leeromgeving waarin zij in toenemende mate zelfstandig bewuste keuzes kunnen maken, zodat zij de toekomst en de daarbij behorende maatschappij vorm kunnen geven. Het vrijeschoolonderwijs kent landelijk, maar ook hier in Heerlen groei, waaruit blijkt dat onze visie breed gedeeld wordt bij leerlingen en ouders.

Bekijk ook eens

Deel dit bericht