Aanmelden voor het komende schooljaar


Kiezen voor de Vrijeschool Parkstad

Je hebt een dag meegelopen bij ons op school, je bent misschien ook op de open dag geweest en nu wil je volgend schooljaar graag naar de Vrijeschool Parkstad. 

We vertellen kort wat de procedure is om je bij ons op school aan te melden.

Stap 1:

1. Tijdens het eindgesprek met de leerkracht van klas 6 (groep 8) van de basisschool maken jullie (leerling en ouder(s)) kenbaar dat je graag naar de Vrijeschool Parkstad wilt. De leerkracht van de basisschool vult alle gegevens in in een digitaal systeem. Door middel van dit digitale systeem (LDOS) sta je direct bij ons inschreven en ontvangen wij alle benodigde informatie.

2. Als jouw school geen gebruikt maakt van LDOS, het digitale aanmeldingssysteem, kun je via deze link de papieren aanmeldformulieren aanvragen. Dit gaat als volgt: je stuurt een mail naar onze school met de vraag om de aanmeldformulieren toe te sturen. Dit gebeurt per mail. De documenten worden vervolgens door je ouders geprint en samen met de leerkracht van de basisschool ingevuld. Vervolgens worden de ingevulde papieren per mail of per post naar ons gestuurd.

Stap 2:

Nadat je bent aangemeld ontvang je van ons een mail met een uitnodiging voor een aannamegesprek. Dit gesprek vindt plaats met de aangemelde leerling en zijn/haar ouders.
Deze gesprekken worden gepland in april 2020.

Stap 3:

Eind april 2020 ontvang je van ons een bevestigingsmail met de mededeling of/dat je bent aangenomen op onze school.

Stap 4:

Je ontvangt van ons een uitnodiging voor de kennismakingsmiddag. Zowel de leerling als zijn/haar ouders worden hiervoor uitgenodigd. Leerlingen en ouders maken dan al kennis met hun klasgenoten en hun mentor. Deze kennismakingsmiddag is op woensdag 17 juni 2020 van 14.00 tot 16.00 uur. 

Deel dit bericht