Tijdstip: 08:30 - 12:00
Locatie: Vrijeschool Parkstad

verkort lesrooster i.v.m. ontwikkelgesprekken n.a.v. winterportfolio