Opening nieuwe schooljaar


Tijdstip: 08:30 - 10:30
Locatie: Vrijeschool Parkstad

Vandaag, woensdag 21 augustus, starten we met de opening van het nieuwe schooljaar, bedoeld voor leerlingen.

We verzamelen ons op het schoolplein, waarna we naar de gymzaal gaan om het schooljaar gezamenlijk te openen.

Vervolgens gaat iedere klas naar zijn lokaal met zijn mentor, waar het rooster wordt uitgedeeld en de start van het schooljaar wordt besproken.

Op donderdag en vrijdag zijn er voor de leerlingen van de klassen 8, 9, 10 en 11 ontwikkelgesprekken gepland door de mentor met de leerling en ouder(s).
Voor de klassen 7 is er een introductieprogramma.

Maandag 26 augustus starten de lessen volgens het lesrooster.

We wensen iedereen een fijn schooljaar.