Docent Bert Haenen (wiskunde) nam voor een opdracht tijdens de periode Algebra in klas 7, vanwege het mooie weer, de leerlingen mee naar buiten. Het doel was dat 2 teams het tegen elkaar opnemen om een zo groot mogelijke driehoek van Pascal te maken. De driehoek van Pascal vindt toepassingen in de getaltheorie en kansberekening en leerlingen kunnen zo zelf ontdekken hoe de getallen in de driehoek ontstaan en en welke verbanden er zijn.
Leuk was ook dat 2 leerlingen van klas 10 de leerlingen hielpen om de berekende getallen snel te controleren m.b.v. zogenaamde binomiaal coëfficiënten. Dit is namelijk de toepassing van de driehoek van Pascal in de bovenbouw. Mooi dat midden en bovenbouw door wiskunde zo bij elkaar komen op het schoolplein.