Periode Revoluties in klas 9


Periode Revoluties

Periode Revoluties in klas 9.
De opdracht was: kies een oorzaak of aanleiding van de Amerikaanse Revolutie en ontwerp op basis hiervan een poster of protestbord.

Deze leerling heeft gekozen voor 'The Boston Tea Party'. "Je ziet hier de haven van Boston. De handen zijn van de revolutionairen die samen sterk staan."