Panorama Nederland debat


Woensdag 28 augustus gingen circa 20 leerlingen van klas 11 en klas 10 naar het Parkstad Limburg Theater. Daar werden we ontvangen in het Panorama Nederland. Dat is een fysiek panorama, een 360 graden verbeelding van een toekomst van Nederland. Een initiatief van het College van Rijksadviseurs. E.e.a werd georganiseerd door Festival Cultura Nova.

Aan de hand van drie thema’s (energie, landbouw en verstedelijking) gingen de leerlingen in gesprek met de organisatie om te horen hoe zij denken over deze grote vraagstukken. Er werden dilemma's opgeworpen, waarna een keuze volgde. De leerlingen motiveerden hun keuze met goede argumenten. Zoals we gewend zijn van onze leerlingen, was er veel inbreng.

Voorbeeld: moeten we zo snel mogelijk de klimaatdoelstellingen halen door overal windmolens te plaatsen, of moeten we kostbare landschappen koesteren? En wie mogen daarover besluiten? Het werken aan A heeft effect op B. Het gaat om keuzes maken. Oplossingen zijn niet altijd eenduidig. Er zijn veel partijen die daar gezamenlijk over moeten beslissen.