Op woensdag 27 maart was de eerste ouderacademie.

De ouderraad is hiermee begonnen, omdat er is geconstateerd, dat er onder de ouders een grote behoefte is om meer te weten over het vrijeschoolonderwijs en alles wat daar mee te maken heeft.

De opkomst was goed, sfeer uitstekend, iedereen had er zin in. Na de inloop met koffie, thee, water en iets lekkers, zijn wij van start gegaan.

Onze spreker, Marcel Seelen, een bevlogen docent van de Vrijeschool Roermond voorheen Amsterdam, heeft het met ons gehad over de 4 temperamentenleer van Rudolf Steiner. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, nemen wij een kijkje bij de 4 temperamenten.Te beginnen bij het cholerische temperament, verbonden met vuur. Vuur komt snel tot leven, ook weer snel geblust, houdt geen rekening met gevoeligheden van anderen, maar als zijn eigen ziel gekwetst is……

Dan het sanguinisch temperament, verbonden met lucht. De oren en ogen zijn open en vangen alles op. Een kunstenaar aan het werk in bewegen, steeds veranderend. Het flegmatische temperament is verbonden met water. Deze voelt zich lekker in isolement, maar is ook verfrissend bij sociaal contact.Tot slot het melancholische temperament, verbonden met de aarde. Zwaar op de hand, kijkend naar het verleden.

De anekdotes van Marcel leiden tot hilariteit en er wordt veel gelachen.

De conclusie van het verhaal is, dat je deze beschrijving van de 4 temperamenten heel goed in de klas, als leerkracht, maar ook in je dagelijks leven, kan gebruiken.

Na een korte pauze, want wij waren al aardig uitgelopen in tijd, zijn wij verdergegaan met papier en krijt bij Pascalle Kusters, docente kunst. Bij haar hebben wij de vertaling gemaakt van de temperamenten naar de tekenlessen. Pascalle heeft ons een gedicht over de zee voorgelezen en naar aanleiding daarvan hebben wij een voorstelling met houtskool en pastelkrijt gemaakt. De resultaten waren prachtig.

Er was onder de aanwezigen veel aandacht en interesse voor hetgeen verteld en gedaan werd. Dat was erg plezierig voor Marcel en Pascalle. Het was een zeer inspirerende, fantastische avond. Dat er nog maar veel mogen volgen. De volgende bijeenkomst van de ouderacademie is op dinsdagavond 11 juni aanstaande. Onderwerp zal dan zijn, Ontwikkeling van 7de naar 8ste klasser. Specifieke informatie volgt nog.

Annet Bakels