Twee wijkagenten kwamen onze leerlingen van de klassen 7, 8 en 9 informeren over hoe je veilig kunt omgaan met de 'online-wereld'.