Voor het vak Mens & Maatschappij moesten de leerlingen een creatieve opdracht maken over de Eerste Wereldoorlog. Kas van 9A heeft een seinsleutel gemaakt, die echt geluid maakt. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden seinsleutels gebruikt voor het zenden en ontvangen van radiosignalen in de vorm van Morsetekens.