Transformatie – de nieuwe generatie

Welk verhaal vertel jij over Heerlen/Parkstad?

Waarom dit project in klas 8?

In klas 8 merk je de worsteling van de leerlingen met zichzelf. Er is een transformatie gaande. Het lesplan neemt deze transformatie als uitgangspunt om ontwikkelstof aan te bieden. Deze transformatie heeft parallellen met de transformatie van deze regio na de mijnsluitingen. Wie ben ik? Wat is mijn identiteit? Wat zijn mijn kwaliteiten? Wat is mijn kracht? Doe ik er toe? 

Centrale vraag: Hoe verhoud ik me tot mezelf en de stad/deze regio. Welk verhaal vertel ik over Heerlen/Parkstad? 
Deze vraag gaan de leerlingen beantwoorden middels diverse kunstdisciplines.  

Het plan 

Het mijnverleden en ook de transitie daarna, maakt Parkstad uniek. Leerlingen leren over deze geschiedenis en ook burgerschaps-vorming zit hierin verweven. De lessen op een Vrijeschool staan namelijk niet los van elkaar en zijn op betekenisvolle wijze met elkaar en met de buitenwereld verbonden.  

We moeten deze leerlingen begeleiden in het ontdekken en ontwikkelen van hun authentieke zelf en hun kracht en daarmee hun bijdrage aan onze samenleving. Met het vertellen van het (positieve) verhaal, is dit de generatie die hun energie en innovatieve capaciteiten in deze regio investeert en niet vertrekt naar elders. Het zijn de ‘blijvers’. Deze jonge bewoners bouwen een Parkstad om trots op te zijn.

We organiseren dit project in samenwerking met Schunck*.

Concreet 

Op donderdag 10 januari 2019, was de kick-off. De kunstenaars stelden zich voor aan de leerlingen. 

Ter inspiratie starten we op vrijdag 22 februari 2019 als inleiding met een theatervoorstelling van Nina Willems (‘Doorgrond’). Wij bezoeken de expositie Basquiat (incl. een workshop) in Schunck*, die een grote inspiratiebron voor dit project biedt. De leerlingen bezoeken, eveneens ter inspiratie, een ‘geluidswandeling’ door Heerlen. Ze interviewen bewoners rondom de school, om aan deze mensen te vragen wat hún verhaal over Heerlen/Parkstad is. Bij de slotvoorstelling worden deze bewoners uitgenodigd om te luisteren naar het verhaal van de leerlingen. Het hele proces wordt vastgelegd op film door leerlingen gemaakt (gefilmd, bewerking, montage). Het filmpje dient als inspiratie voor andere VO-scholen. 

Tijdspad 

* Kickoff - voorstellen kunstenaars op 10 januari

* Voorstelling Doorgrond 22 februari

* Expositie en workshop Basquiat - februari

* Interview bewoners - februari

* Er worden workshops gegeven gedurende 6 weken. Deze starten op dinsdag 26 februari 2019. 

* Op zaterdag 13 april 2019 in de middag is er een eindvoorstelling waarin onze leerlingen hún verhaal over Heerlen/Parkstad vertellen middels de 5 kunstdisciplines in de Nieuwe Nor. U bent van harte uitgenodigd.

Workshops

Muziek/ songwriting  

Songwriter Aïcha Cherif in samenwerking met muziekproducer Brendan Gijzen, begeleiden de leerlingen in het vertellen van hun verhaal over Heerlen in een lied en muziek.  

Beeldend 

(streetart)kunstenaar Gregor Wintgens, begeleidt een groepje leerlingen in het beeldend maken van hun verhaal over Heerlen. 

Writing & performance

Amber-Helena Reisig (voormalig stadsdichter van Heerlen), helpt leerlingen met het uiten van hun verhaal in schrijven & performen.

Urban Dance 

Ricardo Hernandez begeleidt een groepje leerlingen in het uitdrukken van hun verhaal over Heerlen in (urban)dans.