Inspectierapporten


Nadat de inspectie van het onderwijs in september jl. onze school en tien andere LVO-scholen heeft bezocht zijn de rapporten nu bekend.

Ook Pauline heeft in dit voorveld al verschillende mails verstuurd over de stand van zaken.

Alle informatie hierover is hieronder te vinden.

LVO persverklaring:

https://www.stichtinglvo.nl/nieuws/2018/12/persverklaring-lvo-inzake-publicatie-inspectierapporten-14-december-2018/

OCW persbericht:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/12/14/verbetertraject-bij-stichting-limburgs-voortgezet-onderwijs-na-diplomacrisis-bij-vmbo-maastricht

Onze rapporten over LVO en de verschillende LVO-scholen staan nu op:

https://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuws/2018/12/14/rapporten-rond-vmbo-maastricht-en-lvo-bestuur-openbaar

Nieuwsbrieven Vrijeschool Parkstad:

Nieuwsbrief oktober 2018

Nieuwsbrief december 2018