Op vrijdag 15 juli 2022 ontvingen onze eindexamenleerlingen hun diploma en Vrijeschool eindgetuigschrift.
 

Wegens de verhuizing vond de uitreiking dit keer plaats in Theater Sevagram, geweldig verzorgd door Hotel De Rousch.

Een bijzondere middag en avond voor onze leerlingen en hun ouders, maar ook voor de docenten en coaches. De gediplomeerden werden met applaus onthaald en persoonlijk toegesproken door een docent of door hun coach. Zij presenteren dan ook een (kunstzinnig) beeld dat de leerling kenschetst.