Op woensdag 3 juli 2019 waren de zomerportfoliopresentaties.

Eerst werden alle leerlingen en hun ouders welkom geheten in de gymzaal. Vervolgens ging iedereen naar zijn eigen klas. De leerlingen presenteerden aan hun ouders en klasgenoten wat zij dit jaar geleerd hebben, ieder op hun eigen manier.

Bekijk ook eens