Op 31 januari en 4 februari waren de infoavonden voor ouders.

Er was algemene informatie over waarom we ons onderwijs indelen volgens de leeftijd- en ontwikkelingsfasen van de leerlingen. Er was een speeddate tussen de (mogelijk) nieuwe ouders en docenten, leerlingen en ouders van onze school om kennis te maken, te praten over 'wat brengt jou hier?' en al wat informatie te ontvangen over het 'periodeonderwijs'.

Daarna waren er minilessen voor ouders: wiskunde, scheikunde/biologie, smeden, tekenen en houtbewerken. Ouders konden zelf ervaren hoe de lessen op de Vrijeschool Parkstad er uit zien en kregen informatie over WAAROM we de dingen op deze manier doen.

Na een muzikale afsluiting was er nog gelegenheid om met docenten, ouders & leerlingen in gesprek te gaan.