Dé vrijeschool voor mavo, havo en atheneum in Heerlen

Met een sterke, vrije persoonlijkheid een eigen plek vinden in deze snel veranderende maatschappij, daar willen we jou bij helpen. Zodat je zelf betekenis en richting kan geven aan jouw leven. Leren in onze leeromgeving, is betekenisvol en stimuleert creatief denken. Ons onderwijs sluit aan bij de natuurlijke ontwikkelingsfasen en is gebaseerd op leren met hoofd, hart en handen.

Laat je zien, op de Vrijeschool Parkstad!

De open dag is op zaterdag 29 januari 2022 (inschrijven hiervoor kan vanaf 10 januari, via deze website)
Infoavond voor ouders is op woensdag 2 februari 2022 (inschrijven hiervoor kan vanaf 10 januari, via deze website)

Informatie over de meeloopdagen
Let op: vanwege veel animo is er een vierde meeloopdag ingepland.

Video Vrijeschool Parkstad
Bekijk hier de video van Vrijeschool Parkstad

Artikel van de VO-raad over onze school:
"Op de Vrijeschool Parkstad blijft niemand zitten, ook niet vanwege de coronacrisis"
Lees het artikel hier.

Zie ook de websites van "Kiezen voor Vrijeschool" en "Parkstadscholen" . 
Of bekijk: www.vrijeschoolparkstad.com,  een voorlichtingswebsite van ouders voor (nieuwe) ouders.

De inspectie bezocht onze school in november 2019. Het oordeel van de inspectie is: voldoende. Bekijk hier de pdf van het verslag.

Floortje vertelt
'De Vrijeschool Parkstad is een plek waar je kan zijn wie je wilt. Je wordt geaccepteerd om hoe je bent, wat je wilt en wat je voelt. Jouw stem telt ook!'

Vrijeschool Parkstad: laat je zien!

Op de Vrijeschool Parkstad word je uitgedaagd om hard te werken met je hoofd (kennis), je hart (sociaal) en met je handen (kunst, ambacht en cultuur). Op de Vrijeschool is er in denken, doen en sociaal, aandacht voor creativiteit, innovatief vermogen en openheid van geest. Onze leerlingen blijven nieuwsgierig en gemotiveerd om kennis te vergaren, zelfstandig en samen te werken. Het onderwijs op de Vrijeschool Parkstad geeft je de kans je te verbinden met een breed aanbod van vakken: aandacht en verdieping staan voorop. De Vrijeschool Parkstad laat je worden wie je bent. Je krijgt de kans je kwaliteiten te ontplooien in een hechte gemeenschap. Laat je zien: bij ons op de Vrijeschool Parkstad!